اگر میخواهید اس ام اس بیشتری از سایت شانگریلا لایو (پلی شانگریلا ) دریافت نکنید در زیر شماره
تلفن خود را وارد کنید و لطفا فراموش نکنید که کد کشورتان را نیز وارد کنید
به عنوان مثال ۴۴۱۰۲۳۸۷۱۲۰۵+. .... ۴۸ ساعت برای پردازش زمان لازم است

    Shangri La